tel. 603 552 813  •  e-mail: grafik-akce@wp.pl• Tablice informacyjne > wymiary: 50 x 30 cm • 75 x 45 cm.
• Kierunkowskazy > wymiary: 90 x 25 cm • 100 x 30 cm
• Tablice zakazujące > wymiary: 50 x 30 cm • 75 x 45 cm.
• Tablice parkingowe > wymiary: 50 x 65 cm
 
 
 
 
• Zakaz wstępu do lasu > Tablice zgodne z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6.01.1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania. Wymiary: • Tablica A - 35 x 40 cm • Tablica B - 35 x 20 cm

• Tablice urzędowe > zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10.12.2004 r. w sprawie wzorów tablic. (Dz. U. Nr 268). Wymiar: 90 x 30 cm.

• Szyldy > Tablice zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Wymiar: 75 x 25 cm.


  • PROJGRAF
    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    Druk • solwentowy niezmywalnymi farbami odpornymi na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV (nie tracą koloru pod wpływem nasłonecznienia), dodatkowo zabezpieczony termicznie wgrzewanym laminatem, który umożliwia usunięcie zanieczyszczeń oraz farb w spray’u, flamastrów i grafitti.

    Nośnik • Blacha stalowa ocynkowana 0,55 - 0,70 mm lub tworzywo PCV 3 mm.